Servicii

Servicii de salarizare și personal

  • Consultanță privind întocmirea dosarelor de personal;
  • Întocmirea și înregistrarea contractelor de muncă (full time, part time, colaborare);
  • Închideri de contracte de muncă;
  • Înregistrarea actelor adiționale și deciziilor;
  • Întocmirea și depunerea statelor de plată la ITM;
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor pentru șomaj, casa de asigurări de sănătate, casa de pensii;
  • Întocmirea Registrului general de evidență a salariaților;
  • Întocmirea și depunerea fișelor fiscale;
  • Întocmirea adeverințelor de salariu.