Servicii

Servicii profesionale de contabilitate

  • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
  • Elaborarea balanței de verificare;
  • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de T.V.A. și cartea mare;
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele către Bugetul de stat și Bugetul local;
  • Verificarea și certificarea bilanțului de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea în bilanț;
  • Contabilitatea de gestiune a firmei în situația în care nu există contabilitatea primară la sediul firmei;
  • Asistarea clientului, la solicitarea acestuia, la controalele privind obligațiile fiscale;
  • Furnizarea de informații pentru analiza economico-financiară a activității, la solicitarea clientului.