Servicii

Consultanță pentru constituiri societăți comerciale

Consultanță financiar-contabilă:

  • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul societății;
  • Asistență în vederea organizării departamentului de contabilitate;
  • Proiectarea fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
  • Analiza structurilor și rezultatelor financiare;
  • Analiza datoriilor și creanțelor;
  • Analiza capitalurilor și imobilizărilor;
  • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
  • Consultanță financiară în alegerea sistemelor de credit, leasing, etc.